Jak sprawdzić zapotrzebowanie budynków na energię?

Na rynku obserwowany jest coraz większy popyt na wszelkiego rodzaju obiekty budowlane. Większość z nich podlega ogólnym przepisom prawnym, które dość szczegółowo określają jakie wymagania muszą być spełnione żeby budynek mógł być odebrany i eksploatowany. Ze względu na wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz rosnące zapotrzebowanie na energię w różnych postaciach jednym z najważniejszych zagadnień jest efektywność.

Kto może sporządzić charakterystykę energetyczną obiektu?

charakterystyka energetyczna budynkuKażdy obiekt potrzebuje bowiem mediów takich jak prąd czy ciepło, które w ujęciu rocznym umożliwiają jego użytkowanie. Żeby dokładnie to określić przez uprawnione do tego celu osoby sporządzana jest charakterystyka energetyczna budynku dzięki której można jasno określić w jakiej kondycji jest obiekt. Charakterystyka obejmuje najważniejsze dane lokalizacyjne takie jak zdjęcie oraz adres. Oprócz tego zawarte w niej są informacje na temat zużycia energii pierwotnej oraz końcowej. W całym bilansie uwzględnia się również prąd czy ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Wynik przedstawiany jest w formie graficznej na specjalnym wykresie. Dzięki temu możliwe jest łatwe określenie czy budynek spełnia aktualne wymagania prawne. Jest to bardzo ważne ze względu na ułatwioną interpretację.

W celu polepszenia sytuacji, a więc zmniejszenia zapotrzebowania na media w różnych postaciach można podjąć działania takie jak: wymiana oświetlenia na energooszczędne czy termomodernizację. Jak widać obecnie wymagane jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają zoptymalizować zużycie mediów. Jest to szczególnie ważne zarówno w przypadku obiektów prywatnych jak i również przemysłowych. Ze względu na rosnące zanieczyszczenie środowiska koniecznym staje się stosowanie narzędzi pozwalających na zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery gazów.