Jakie są wymagania dla pompy pożarowej?

Instalacje ochrony przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznej, jak na przykład w hotelach, bankach czy centrach handlowych są wyposażone w hydranty wewnętrzne i systemy tryskaczowe. Niezależnie od rodzaju ochrony, musi być ona sterowana przez pompownię pożarową, która jest kluczowym elementem urządzeń gaśniczych wodnych.

Wymagania dla sprawnego działania pompy pożarowej

pompownia pożarowaSterowanie instalacjami tryskaczowymi, pianowymi i hydrantowymi w budynkach strategicznych musi przebiegać bez żadnych zastrzeżeń, aby móc sprawnie interweniować w razie pożaru. Pompownia pożarowa składa się z pomp zasilających, układu rurociągów, pompy pilotującej oraz rozdzielnic sterowniczych, które są indywidualne dla każdej z pomp. Jest zbudowana w taki sposób, aby w razie rozpoczynającego się pożaru ugasić płomień za pomocą zgromadzonej w zbiornikach piany lub przy użyciu sieci wodociągów. Aby pompownia mogła działać sprawnie należy ją odpowiednio zabezpieczyć. Sprzęt w pompowni nie powinien mieć kontaktu z wilgocią i należy go chronić przed zalaniem. Temperatura w pomieszczeniu powinna być stała, dopasowana do optymalnej pracy urządzeń, od 0 do 40 stopni Celsjusza. Obniżenie temperatury może doprowadzić do zamarznięcia rurociągów i układów hydraulicznych. Uszkodzenia tego typu mogą być niezwykle ciężkie w naprawie. Jeżeli natomiast do naprawy dojdzie, pompownia powinna mieć zapewnione odpowiednio dużo miejsca na wszelkiego rodzaju prace konserwacyjne.

Zadbanie o to, aby pompy pożarowe działały sprawnie, to podstawa ochrony budynków przed zniszczeniem przez ogień. Częste konserwacje i sprawdzenie czy pomieszczenie pompowni spełnia jej wymagania, pomoże w zadbaniu o jakość ochrony przeciwpożarowej w budynku oraz o bezpieczeństwo ludzi tam przebywających.