Nowoczesne automaty koszące

Koszenie dużych trawników na posesjach jest często bardzo czasochłonnym zadaniem, dlatego też wielu posiadaczy posesji z rozległym terenem zielonym preferuje zakup automatów koszących. Są one bardzo podobne do robotów sprzątających, bardzo rozpowszechnionych wśród prywatnych użytkowników, działając na bardzo podobnej zasadzie.

Roboty do koszenia trawy

robot koszący stigaWiększość automatycznych kosiarek i robotów koszących jest budowana właśnie na bazie automatów sprzątających, a modele jednego producenta posiadają niemal identyczny interfejs i system sterowania. Jednym z najbardziej polecanych automatów jest robot koszący Stiga, przeznaczony do pracy na rozległych powierzchniach. Jest on doceniany przede wszystkim ze względu na wysoki poziom automatyzacji. Jest on bowiem gotowy do pracy już po pierwszym uruchomieniu, i nie wymaga konfiguracji, samoczynnie mapując otoczenie i nanosząc na wewnętrzną mapę nie tylko teren pracy, ale również znajdujące się na nim przeszkody, lokalizację stacji dokującej czy miejsca opróżniania zbiornika. Należy również do automatów posiadających najwyższą moc układu koszącego, dlatego też nadaje się nie tylko do stałego utrzymywania trawników w idealnym stanie, ale również do usuwania roślin z terenu zaniedbanego. Robot może pracować przez cztery godziny nieprzerwanie, po czym samoczynnie wraca do punktu ładowania, by uzupełnić baterie.

Użytkownicy bardziej zaznajomieni z działaniem programu sterującego mogą natomiast samodzielnie zaprogramować trasę pracy automatu, oraz wyznaczać miejsca które urządzenie ma omijać. Program sterujący pozwala na bardzo wysoki poziom konfiguracji pracy automatu, od trasy po szybkość obrotów kosy, więc umożliwia użytkownikom dopasowanie działania robota do ich własnych potrzeb i preferencji.