Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON

 

Osoby niepełnosprawne nigdy nie są osamotnione w swojej codziennej egzystencji. Mogą liczyć na wsparcie różnorodnych środowisk, m. in. stworzonego specjalnie z myślą o nich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie – PFRON. Ważnym działaniem PFRON-u jest np.  dofinansowanie pobytów osób niepełnosprawnych na uzdrowiskach. 

Turnus rehabilitacyjny z PFRON

pfron turnusy rehabilitacyjneMożliwość wyjazdu na turnus współfinansowany z funduszy administracji publicznej jest obwarowana kilkoma istotnymi warunkami. O refundację mogą ubiegać się osoby z odpowiednim orzeczeniem lub niezdolne do pracy, które zgromadziły potrzebną dokumentację. Zasadnicza różnica między wyjazdem do sanatorium i na turnus jest taka, że w przypadku tego drugiego to nie lakarz, a chory wybiera miejsce, do którego chce pojechać. Wniosek o dofinansowanie należy składać w terminie nie wcześniejszym niż trzydzieści dni przed rozpoczęciem turnusu i może on zostać odrzucony, kiedy rodzaj zabiegów nie do końca odpowiada specyfice schorzenia pacjenta lub gdy z braku odpowiedniej liczby uczestników turnus się po prostu nie odbędzie. Powodem odrzucenia wniosku może być również brak wpisu danej jednostki na listę instytucji organizujących turnusy. Nie każde sanatorium posiada status organizatora, dlatego, by łatwiej starać się o dofinansowanie, warto zapoznać się z listą ośrodków udostępnianą przez PCPR. Mimo procedury dotyczącej wniosku PFRON turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem to duża i warta wykorzystania szansa dla niepełnosprawnych.

Wyjazd rehabilitacyjny, tak jak wielość niepełnosprawności, może mieć szerokie spektrum. Pacjenci cenią nie tylko jego stymulujący wpływ na samopoczucie i zdrowie, lecz także walory wypoczynkowe, uspołeczniające, pomoc w poszerzanie horyzontów i zainteresowań.