Rejestracja ścieków dowożonych

Dzięki stacjom zlewnym rejestrowane są dostarczane ścieki, mierzone są ich parametry oraz przypisywane są do danego dostawcy. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom nie zostają przekraczane obowiązujące normy we wskazywanych wartościach. Dzięki stacji zlewnej identyfikacji dostawcy jest banalnie prosta.

Zastosowanie stacji zlewnej

stacja zlewnaAby odpowiednio kontrolować ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi stosowana jest stacja zlewna która umożliwia mierzenie ich ilości oraz parametrów. Za pomocą specjalnego węża podłącza się stację zlewną do wozu, która pobiera z niego ścieki. Dzięki dokładnej identyfikacji podmiotów dowożących ścieki, urządzenie uruchamia się dopiero po potwierdzeniu zarejestrowanego podmiotu. Jeśli określone parametry ścieków zostaną przekroczone, to wtedy następuje zablokowanie dopływu ścieków do urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w sito spiralne lub obrotowe, w zależności od zapotrzebowania danego klienta. Za pomocą sita następuje mechaniczne oddzielenie ciał stałych, które znajdują się w dostarczanych ściekach. Dostawca ścieków otrzymuje potwierdzenie jaką ilość ścieków dostarczył. Dla większej trwałości urządzenie jest zbudowane z wysokiej klasy stali nierdzewnej, która zabezpieczona jest przed korozją. Urządzenie również spełnia normy ISO. Za pomocą urządzenia można mierzyć temperaturę dostarczanych ścieków, ich pH oraz gęstość. Cały proces zrzutu ścieków odbywa się w sposób hermetyczny i bezpieczny.

Za pomocą stacji zlewnej rejestrowany zostaje dostawca ścieków i musi on posiadać specjalny dostęp do urządzenia. Urządzenia tego typu muszą spełniać wymagania Ministra Infrastruktury. Specjalne stacje zlewne posiadają zabezpieczenia przed przekroczeniem przez dostawcę wartości pomiarowych, które są dostosowane do obowiązujących norm.