Skuteczne leczenie alkoholizmu

Przez całe swoje życie człowiek narażony jest na różnego rodzaju pokusy i nałogi. Popada w uzależnienia które zazwyczaj przynoszą bardzo wiele szkód zarówno dla osoby uzależnionej jak i dla członków jej rodziny. Jedną z takich pokus jest alkohol, substancja ogólnie dostępna i tolerowana we wszystkich kręgach społecznych. Spożywany w nadmiernej ilości doprowadza do ogromnych tragedii.

Jak wyleczyć alkoholizm?

profesjonalne leczenie alkoholizmu - szczecinAlkohol jako substancja psychoaktywna ma ogromny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Wywołuje zmiany nastroju, spostrzegania, zachowania oraz oceny rzeczywistości i toku myślenia. Pogarsza czujność oraz upośledza samokontrolę dlatego też tak ciężko jest podjąć decyzję o leczeniu a następnie kontynuować terapię. Osoba uzależniona zazwyczaj nie dopuszcza do siebie myśli o chorobie alkoholowej. Wydaje się jej że nad wszystkim jest w stanie zapanować i prędzej poświęci własne życie rodzinne i zawodowe niż przyzna się do choroby. Aby jednak poddać się skutecznej terapii niezbędne jest  podjęcie samodzielnej i nie przymuszonej decyzji o zgłoszeniu się na leczenie. W Polsce leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu jest bezpłatne dlatego też mogą z niego korzystać osoby nieubezpieczone. Pierwsze kroki powinno się skierować  do poradni, gdzie zostanie postawiona diagnoza i wybrany sposób leczenia. Kontynuacją leczenia zazwyczaj jest pobyt w dziennym lub całodobowym oddziale leczenia uzależnień. Czasami konieczny jest pobyt na oddziale detoksykacyjnym. Osoby zainteresowane tematem wiedzą, że profesjonalne leczenie alkoholizmu – szczecin proponuje w najlepszej i najbardziej dostępnej formie. Możecie się o tym przekonać czytając posty na portalach społecznościowych.

Każde uzależnienie możemy skutecznie leczyć, wystarczy tylko podjąć decyzję i poprosić o wsparcie specjalistów i pomoc rodziny. Kontakt do poradni znajdziemy za pomocą przeglądarki internetowej lub ogłoszeń w mediach. Na wizytę można umówić się telefonicznie lub droga mailową.