Właściwości stalowych kompensatorów

Zarówno rurociągi, jak i inne instalacje wykorzystywane w przemyśle czy energetyce, są narażone na stałe oddziaływanie sił zewnętrznych. Zmiany ciśnienia oraz temperatury powodują, że materiał może się rozszerzać oraz zmieniać strukturę, co prowadzi często do rozszczelnienia na złączach. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia takich instalacji stosuje się nowoczesne kompensatory drgań. W jaki sposób działają takie urządzenia i czy warto je kupić?

Stosujemy nowoczesne kompensatory

kompensatory staloweDostępne na rynku kompensatory mają za zadanie zapobieganie zmianom kształtu materiału, a także jego rozszczelnieniu w najbardziej newralgicznych miejscach. Warto wiedzieć, iż zjawisko kompensacji polega na równoważeniu działania różnych czynników w taki sposób, aby nie wpływały one w negatywny sposób na określone czynności. Tak właśnie działa kompensator drgań, który przeciwdziała zmianom temperatury oraz skokom ciśnienia. Kompensatory znajdują zastosowanie nie tylko w rurociągach i instalacjach elektrycznych, ale także w przewodach grzewczych i chłodniczych, w których zmiany temperatury mogą prowadzić do rozciągania materiału. Nowoczesne kompensatory stalowe są montowane na złączach rur. Sprawdzają się zwłaszcza w tych miejscach, które są najbardziej narażone na różnorodne uszkodzenia. Najpopularniejszymi rodzajami kompensatorów dostępnych na rynku są modele stalowe, gumowe oraz tkaninowe. Powinny być dobierane do kierunku przemieszczania się mediów, a także kątów nachylenia na różnych odcinkach instalacji.

W przypadku instalacji przemysłowych zewnętrznych, kompensator ma także za zadanie zminimalizowanie hałasu oraz drgań, które mogą powodować zakłócenia działania pozostałych maszyn. W efekcie montaż tych urządzeń jest niezbędny w celu prawidłowego działania przewodów oraz zmniejszenia ryzyka znacznej awarii powstającej na złączach. Rodzaj kompensatora powinien być dobrany w zależności od rodzaju instalacji i panujących zewnętrznie warunków.